Lider XXI wieku

szkolenie - trener sprzedaży

Szkolenie „Lider XXI wieku” skierowane jest do osób otwartych na ulepszenie swojego podejścia do zarządzania. Prowadzone jest w oparciu o know-how trenera, który od ponad 10 lat szkoli z zarządzania, motywacji oraz sprzedaży. „Lider XXI wieku” to przede wszystkim ćwiczenia oparte na najnowszych metodach kierowania zespołem, dzięki którym grupa może wypracować wskaźniki jakościowe niezbędne do wyznaczania celów i oceniania pracy podległego zespołu. Szkolenie trenera sprzedaży uczy ponadto doboru właściwego do sytuacji stylu kierowania zespołem, pracy z celami i udzielaniem konstruktywnej informacji zwrotnej, a także pokazuje ponad 30 metod na pozafinansowe motywowanie zespołu oraz siebie.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA

Skuteczność w handlu zależy od umiejętności negocjacyjnych, ale nie tylko. Bardzo ważne są zdolności polegające na profilowaniu odbiorcy, ustalaniu jego zainteresowań oraz potrzeb, a także dopasowywaniu do nich rozwiązań. Szkolenie trenera sprzedaży dąży do tego, by kursant przyswoił taką wiedzę. Na naszych warsztatach można nauczyć się:

 • Rozumienia potrzeb zespołu dzięki poznaniu podstaw psychologii typów temperamentalnych
 • Delegowania celów i zadań
 • Sprawiedliwego rozliczania i oceniania pracownika
 • Egzekwowania wyznaczonych zadań oraz dyscyplinowania opornych pracowników
 • Budowania współpracującego zespołu współodpowiedzialnego za realizację wyznaczonych celów
 • Motywowania, głównie pozafinansowego, oraz inspirowania do dalszego rozwoju
 • Budowania wizerunku lidera
 

ZAKRES I CZAS SZKOLENIA – 2 DNI

DZIEŃ 1
Moduły pierwszego dnia dają uczestnikom merytoryczną wiedzę z zakresu narzędzi niezbędnych do efektywnego kierowania zespołem.
Po 8h nauki i ćwiczeń uczestnicy będą potrafili świadomie dobierać metodę pracy do sytuacji i człowieka, wyznaczać cele oraz udzielać informacji zwrotnych. Nauczą się także dostrzegać różnice osobowościowe członków zespołu, dzięki czemu będą w stanie zmienić swoją postawę i formy komunikatów, aby zapobiegać sporom, niedomówieniom oraz dbać o długofalową, pozytywną atmosferę w zespole.

Typy temperamentalne

 • Jaki jest mój typ temperamentalny – test
 •  Z czego wynikają konkretne zachowania oraz mocne i słabe strony pracownika – analiza 4 grup typów temperamentalnych
 • Jak pracować z zespołem, aby unikać sytuacji stresujących i wspierać w realizacji celów

Rola lidera w zarządzaniu zespołem

 • Lider czy menadżer – czym się różnią i która rola jest bardziej efektywna w kierowaniu zespołem
 • Co wchodzi w skład 5 obszarów pracy lidera i jakie metody są w nich stosowane: organizowanie, delegowanie, motywowanie, rozliczanie, ocenianie
 • Jak wybrać styl kierowania zespołem – metodologia 6 stylów D. Golemana
 • W jaki sposób pracować z podwładnym – 4 etapy rozwoju pracownika K. Blancharda
 • Zrozumienie swoich potrzeb i wartości jako klucz do efektywniejszej, świadomej pracy – test „kwestionariusz predyspozycji zawodowych”

Praca z celami

 • Jak wyznaczać cele SMART
 • Jak planować długofalowo, stosując Macierz Eisenhowera
 • W jaki sposób udzielać pochwał i nagan w oparciu o trzyetapowe informacje zwrotne
 • Jakimi wskaźnikami chcemy oceniać nasz zespół – analiza pracy zespołu na mapie myśli z wyszczególnieniem obszarów, pod które można stosować wskaźniki oceny KPI

DZIEŃ 2
Moduły drugiego dnia szkolenia trenera sprzedaży to przede wszystkim tworzenie narzędzi do oceniania i wyznaczania celów, a także metody motywacyjne. Wraz z uczestnikami stworzymy kartę oceny kwartalnej, wypracujemy tabele pod KPI wykreowane dzień wcześniej, a także poznamy 3 modele motywacyjne oraz przećwiczymy praktyczne zastosowanie kart motywacji w codziennej pracy.

Motywowanie zespołu

 • Jakie mamy najbardziej popularne mity motywacyjne
 • Geneza systemów motywacyjnych jako element zrozumienia, jak na przestrzeni czasu zmieniają się narzędzia oraz oczekiwania pracowników
 • Który model motywacyjny jest najbardziej efektywny – praca z piramidą Maslowa, teorią Herzberga oraz motywacyjnym DNA Tamary Lowe
 • Praca z patentami motywacyjnymi w oparciu o codzienne sytuacje z pracy zawodowej

Narzędzia twarde w kierowaniu zespołem

 • W jaki sposób układać tydzień pracy
 • 5 kroków na prowadzenie efektywnych zebrań z zespołem
 • Stworzenie kart oceny pracowników w oparciu o wypracowane wcześniej KPI

Szkolenie w 60% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia trenera sprzedaży wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań w codziennej pracy. Zajęcia praktyczne pod okiem doświadczonego fachowca pozwalają na błyskawiczne wyeliminowanie popełnianych błędów, które pozwalają nauczyć się, jak wzbudzać zaufanie.