Sprzedaż XXI wieku

Szkolenie jest indywidualnie skrojone pod potrzeby osób pracujących w branży CC.  Nadaje ludzką twarz relacjom międzyludzkim, podnosi świadomość w obszarze jawnych i ukrytych potrzeb klientów, uczy wykorzystywania technik miękkich w domykaniu sprzedaży oraz pracy z wymagającym klientem.

PO SZKOLENIU UCZESTNIK

 • Zna procesy myślowe zachodzące w umyśle klienta oraz umie wyjść poza skrypt
 • Wie, jak rozmawiać z trudnym klientem
 • Zna nowoczesne techniki miękkie i umie je implementować do rozmowy z klientem

ZAKRES SZKOLENIA

Aby dobrze prowadzić rozmowy z klientami, należy poznać ludzi i zrozumieć, jak myślą oraz czym kierują się w procesie decyzyjnym. Niezbędne jest również poznanie samego siebie i odpowiednie przypisanie zadań do umiejętności i osobowości. Moduły szkoleniowe rozwijają kompetencje społeczne, uczą kreatywnego myślenia, nieszablonowego podejścia oraz metodycznej pracy na sprawdzonych modelach.

 

Inwentyka – czyli rozgrzewka umysłu przed szkoleniem właściwym

 • Ćwiczenie „słowa”
 • Ćwiczenie „łańcuch skojarzeń”

 

Definicja i rodzaje sprzedaży

 • 3 składowe definicji sprzedaży (większość firm pracuje tylko w oparciu o jedną składową, w związku z czym projekty nie są tak efektywne, jak mogłyby być, patrząc na rynek i portfel klienta)
 • Stary i nowy model sprzedaży (ok. 85% firm pracuje w oparciu o stary model sprzedaży)
 • Mity i błędy doradców w cold callingu

 

Psychologiczne aspekty podejścia do klienta

 • Segmenty klientów w kontekście potrzeb i wartości (sprzedaż często argumentuje pod potrzeby, zapominając o ukrytych wartościach. Moduł rozkłada oczekiwania klienta na czynniki pierwsze, dzięki czemu ułatwia efektywną sprzedaż)
 • Bariery komunikacyjne (błędy w komunikacji telefonicznej oraz mailowej skutkujące osłabieniem wizerunku oraz argumentacji)

 

Cold calling

 • Etapy rozmowy telefonicznej modelem 4Z
 • Filtry i zwroty zakazane na początku rozmowy
 • 6 grup pytań w rozmowie handlowej
 • Techniki miękkie w rozmowie z klientem – m.in. implikacje 3-etapowa wizualizacja oraz piramida potrzeb
 • Elementy zamykania sprzedaży

 

 

Szkolenie w 60% prowadzone jest metodą warsztatową.