Sprzedaż XXI wieku – Szkolenia dla Call Center

Szkolenie jest indywidualnie skrojone pod potrzeby osób pracujących w branży CC.  Nadaje ludzką twarz relacjom międzyludzkim, podnosi świadomość w obszarze jawnych i ukrytych potrzeb klientów, uczy wykorzystywania technik miękkich w domykaniu sprzedaży oraz pracy z wymagającym klientem. Szkolenia dla call center mają na celu pomóc danej firmie w organizacji pracy ekipy, a także wyposażyć każdego pracownika w wiedzę i realne umiejętności pozwalające na skuteczne realizowanie zakładanych celów biznesowych. Przygotowujemy przyszłych telemarketerów zarówno pod kątem nauki pewnych kluczowych umiejętności w prowadzeniu handlowej komunikacji, jak i wypracowania odporności na stres, zdolności radzenia sobie z tzw. trudnym klientem i odnajdowania się w nietypowych sytuacjach.

PO SZKOLENIU UCZESTNIK

Po naszym szkoleniu dla call center uczestnik:
 • Zna procesy myślowe zachodzące w umyśle klienta oraz umie wyjść poza skrypt
 • Wie, jak rozmawiać z trudnym klientem
 • Zna nowoczesne techniki miękkie i umie je implementować do rozmowy z klientem

ZAKRES SZKOLENIA Dla CALL CENTER

Aby dobrze prowadzić rozmowy z klientami, należy poznać ludzi i zrozumieć, jak myślą oraz czym kierują się w procesie decyzyjnym. Niezbędne jest również poznanie samego siebie i odpowiednie przypisanie zadań do umiejętności i osobowości. Moduły szkoleniowe dla call center rozwijają kompetencje społeczne, uczą kreatywnego myślenia, nieszablonowego podejścia oraz metodycznej pracy na sprawdzonych modelach.

Inwentyka – czyli rozgrzewka umysłu przed szkoleniem właściwym

 • Ćwiczenie „słowa”
 • Ćwiczenie „łańcuch skojarzeń”

Definicja i rodzaje sprzedaży

 • 3 składowe definicji sprzedaży (większość firm pracuje tylko w oparciu o jedną składową, w związku z czym projekty nie są tak efektywne, jak mogłyby być, patrząc na rynek i portfel klienta)
 • Stary i nowy model sprzedaży (ok. 85% firm pracuje w oparciu o stary model sprzedaży)
 • Mity i błędy doradców w cold callingu

Psychologiczne aspekty podejścia do klienta

 • Segmenty klientów w kontekście potrzeb i wartości (sprzedaż często argumentuje pod potrzeby, zapominając o ukrytych wartościach. Moduł rozkłada oczekiwania klienta na czynniki pierwsze, dzięki czemu ułatwia efektywną sprzedaż)
 • Bariery komunikacyjne (błędy w komunikacji telefonicznej oraz mailowej skutkujące osłabieniem wizerunku oraz argumentacji)

Cold calling

 • Etapy rozmowy telefonicznej modelem 4Z
 • Filtry i zwroty zakazane na początku rozmowy
 • 6 grup pytań w rozmowie handlowej
 • Techniki miękkie w rozmowie z klientem – m.in. implikacje 3-etapowa wizualizacja oraz piramida potrzeb
 • Elementy zamykania sprzedaży

Szkolenia dla call center w 60% prowadzone są metodą warsztatową. To właśnie dlatego mają wysoką skuteczność. Nasi kursanci mają szansę przećwiczyć zdobytą wiedzę w trakcie praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych fachowców. Umożliwia to natychmiastowe wyzbycie się niewłaściwych zachowań, a także popełniania błędów już na pierwszym etapie kształtowania swoich zdolności handlowych.

Profesjonalne szkolenie dla call center pozwala na osiąganie sukcesów już na początku pracy.