Generowanie leadów

GENEROWANIE LEADÓW

Czym jest generowanie Leadów? 

Lead generation (pozyskiwanie leadów) – jest pojęciem z marketingu internetowego i polega na generowaniu zainteresowań o oferty produktów lub usług potencjalnych klientów. Leady są tworzone między innymi w celu budowania list potencjalnych klientów, pozyskiwania subskrybentów newsletterów lub jako leady sprzedażowe

Sam Lead jest nikim innym jak osobą lub firmą, która wykazała zainteresowanie określonymi produktami lub usługami. Jest to potencjalny klient. Z kolei Leadem sprzedażowym jest osoba, która dobrowolnie pozostawiła swoje dane jak np. numer telefonu czy inne swoje dane na dedykowanej stronie internetowej danej firmy. 

Dlaczego warto sięgnąć po taką metodę? 

Daje to wiele korzyści od zbierania obszernych baz danych potencjalnych klientów do samego wzrostu skuteczności działań marketingowych. Potencjalni klienci zainteresowani naszymi usługami lub produktami, pozwalają nam w dalszych działaniach marketingowych skupiać się na określonej grupie docelowej czy kierowaniu treści do odbiorców zainteresowanych naszą ofertą.

lead generator,

W swoich działaniach wykorzystujemy metodę IVR

IVR (interactive voice response) jest funkcjonalnością, która pozwala na przeprowadzeniu automatycznych rozmów z odbiorcami bez angażowania na tym etapie konsultantów. Polega to na przeprowadzaniu interaktywnych rozmów z odbiorcami, poprzez wysłuchaniu przez odbiorcę nagranej wcześniej zapowiedzi i wyboru przez niego tonowo poszczególnych opcji z menu. Po odpowiednim wyborze opcji klient zostaje przekierowany do konsultanta. 

Taka metoda pozwala w szybkim czasie pozyskać dużą ilość zainteresowanych klientów oferowanymi produktami lub usługami.