MARKA I OBSŁUGA KLIENTA XXI WIEKU

Szkolenia sprzedażowe - z technik sprzedaży DLA HANDLOWCÓW

Szkolenie „Marka i obsługa klienta XXI wieku” skierowane jest do wszystkich, którzy w codziennej pracy rozumieją wagę relacji, a także chcą nadążać za zmieniającym się rynkiem i postrzeganiem doradców w oczach klientów. Szkolenie techniki sprzedaży pokazuje także, w jaki sposób budować markę firmową, by procentowała lepszymi opiniami o firmie oraz by przekładała się na korzyści finansowe.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Nikt nie rodzi się specjalistą. Pewne predyspozycje do wykonywania danego zawodu można mieć wrodzone, ale one nie wystarczą. Należy zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności, które pozwolą skutecznie realizować cele. Szkolenia dla handlowców przekazują informacje dotyczące zarówno metod negocjacji, jak i pozwalające lepiej zrozumieć oczekiwania potencjalnego kontrahenta.

Dlatego efektywne szkolenie z technik sprzedaży wyposaża w kursanta w konkretne zdolności skutecznej pracy z drugą osobą:
 • Uczestnik umie rozpoznać typ klienta i dzięki temu potrafi odpowiednio do niego dopasować formę komunikacji (tę samą informację można powiedzieć aż na 4 sposoby pod kątem typu klienta)
 • Uczestnik potrafi wskazać elementy marki osobistej oraz umie ją świadomie budować w oczach klienta, aby być postrzeganym jako profesjonalista
 • Uczestnik za techniki sprzedażowe miękkie i umie je zastosować w każdym z etapów pracy z klientem

ZAKRES SZKOLENIA

Opracowaliśmy plan szkolenia ze sprzedaży w ten sposób, by kursanci przyswoili zarówno wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób zazwyczaj myśli kontrahent, jak i stanowiącą podstawę do perswazyjnego wykorzystania języka oraz nauczenia się podstawowych metod niezbędnych dla handlowców, czyli związanych z prowadzeniem negocjacji.

Aspekty psychologii w kontakcie z klientem

 • Test typów temperamentalnych
 • Omówienie 4 rodzajów osobowości ze wskazaniem zachowań zalecanych dla każdego typu
 • Pokazanie najczęstszych błędów w obsłudze w kontekście osobowości klienta
 • Losowanie scenariuszy scenek do dalszych ćwiczeń

Etapy pracy z klientem – zachowania zalecane, najczęstsze błędy, wiedza twarda

 • Mapa myśli – etapY obsługi klienta
 • Pierwsze kroki w budowaniu marki, stworzenie spójnej definicji marki
 • Efekt Pigmailiona w budowaniu pozytywnego wrażenia

Szkolenia sprzedażowe – techniki miękkie przy budowaniu marki oraz dbania o jakość obsługi

 • Potrzeby a wartości – omówienie podstawowych różnic oraz ich wpływu na zachowanie klienta
 • Składowe wpływające na zbudowanie długofalowej relacji z klientem
 • Piramida potrzeb klienta – 6 składowych, dzięki którym doradca wie, w jaki sposób prowadzić rozmowę i argumentację
 • Wizualizacja oraz implikacje jako narzędzia pokazujące korzyści oraz wzmacniające siłę argumentów
 • Rodzaje pytań w rozmowie z klientem – 6 grup pytań ułatwiających odkrywanie potrzeb oraz prowadzenie dialogu z klientem

Szkolenie sprzedażowe w 60% prowadzone jest metodą warsztatową – głównym trzonem są ćwiczenia na bazie przedstawionej teorii, aby grupa już na etapie szkolenia wyrobiła w sobie nawyk implementacji prawidłowych zachowań do rozmowy z klientem.