AUDYTY WEWNĘTRZNE W CALL CENTER​

Audyty wewnętrzne w Call Center

Liczba sprzedanych usług spadła? Klienci nowi klienci nie wracają, a dotychczasowi odchodzą? Czas przeprowadzić audyt i naprawić firmę.

Czym jest audyt?

Audyt jest diagnozą aktualnego stanu firmy. Pozwala znaleźć mocne i słabe strony, a także zdefiniować główne ograniczenia i problemy. Efektem działań audytora jest ocena skuteczności prowadzonych działań, pracy i kompetencji pracowników, technologii, z których korzysta firma, a także sposobu zarządzania. Audyt to również wizja i koncepcja rozwoju dla firmy.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

Gdy pojawiają się problemy w firmie nie warto samemu analizować i szukać przyczyny. Zazwyczaj zajmuje to sporo czasu, a wdrożone działania mogą okazać się nieskuteczne. Prawidłowo przeprowadzony audyt wymaga dokładnej analizy wielu obszarów w firmie i wieloetapowego działania. Warto powierzyć to zadanie doświadczonemu i dobrze przygotowanemu audytorowi.

Audyt nie naprawi problemów za nas. Jest swego rodzaju diagnozą i receptą, na to jak rozwiązać problemy w firmie. Dobrze przeprowadzony audyt daje konkretny model optymalnego funkcjonowania firmy lub działu oraz zawiera plan restrukturyzacji.

Audyt najlepiej powierzyć firmie zewnętrznej

Przeprowadzenie audytu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga wieloetapowej i wnikliwej analizy różnych obszarów i działań w firmie, a także świeżego spojrzenia na sytuację. Dlatego najlepiej powierzyć to zadanie zewnętrznemu audytorowi. Korzystając z usług firmy zewnętrznej mamy gwarancję dobrze wykonanej usługi przez wyszkolonych i kompetentnych audytorów.

Zewnętrzny audytor, kierując się swoim doświadczeniem i kompetencjami, a przede wszystkim dobrem Twojej firmy, przeprowadzi wnikliwą analizę wybranych obszarów. Jako osoba z zewnątrz jest w stanie spojrzeć na problemy firmy z innej strony, dostrzec problemy, których pracując na co dzień w firmie nie zauważamy, a także zaproponować innowacyjne rozwiązania.

Częścią audytu są rozmowy z pracownikami i ocena ich pracy. Zewnętrzy audytor jest w stanie ocenić zaangażowanie pracowników i sposób wykonywania ich obowiązków w sposób obiektywny, nie kierując się emocjami. Również pracownicy bardziej otwierają się przed osobą z zewnątrz. Podczas takich rozmów audytorzy często odkrywają problemy związane ze złym zarządzaniem działu,  komunikacją i atmosferą w firmie, co również przekłada się na jakość pracy.

Audyt w Call center

Audyty w działach Call Center wymagają zbadania określonych obszarów. Należą do nich obowiązujące procedury w komunikacji z klientami, przebieg procesów, wykorzystywane technologie oraz zarządzanie działem oraz kompetencje pracowników i ich organizacja pracy. Bywa, że problem stanowi wadliwy lub niewydajny program do wykonywania połączeń. Złe zarządzanie pracownikami lub niedopracowany skrypt rozmowy, a także zbyt mała liczba szkoleń.

Audytorzy DKM Partner to osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży call center. Profesjonalnie i rzetelnie wykonują audyty, dostarczają wniosków dotyczących prowadzonego biznesu wraz z propozycjami zmian jakie będą potrzebne.

Sprawdzimy:

  • procesy i działania w Twojej firmie
  • proces efektywności badanego obszaru oraz z czego on wynika
  • jak wykorzystywane są zasoby ludzkie
  • pracę, zaangażowanie i kompetencje pracowników
  • jaki jest rzeczywisty „czas pracy” pracowników
  • komunikację z klientami
  • przepływ informacji między pracownikami oraz poszczególnymi działami
  • technologie wykorzystywane w firmie
14