BADANIA RYNKOWE

Badania rynkowe

Co to takiego?

W dzisiejszych wolnorynkowych, kapitalistycznych czasach, żadne przedsiębiorstwo nie może radzić sobie bez wiedzy o otoczeniu zewnętrznym. Pozwala ona dostosowywać ceny do popytu, czy np. unowocześnić produkty i usługi. Najlepszym narzędziem do poznania rynku lub otoczenia, w którym funkcjonujemy i które zmienia się nieustannie – są badania marketingowe.

W skład badań rynkowych wchodzą wszystkie czynności obejmujące pozyskiwanie informacji dotyczących zjawisk oraz procesów rynkowych. Rozważane są zarówno przyczyny ich zachodzenia, jak i przewidywane tendencje, czy stan aktualny. W ten sposób można przewidzieć kształtowanie się cen oraz mechanizmów popytu i podaży oraz zaplanować najlepsze działania marketingowe. Na ich podstawie można poznać opinie klientów dotyczące nie tylko samych produktów lub usług, ale także sposobu dystrybucji oraz innych czynników.

Co oferujemy?

  • Nasza firma proponuje przeprowadzanie badań marketingowych telefonicznie, poprzez stosowanie różnego rodzaju ankiet. Mogą one być, w zależności od dyspozycji, dostarczone przez Państwa lub stworzone pod Państwa nadzorem, przez naszych doradców.
  • Ankiety mogą być prowadzone na Państwa bazie danych lub innej, stworzonej przez naszą firmę.
  • Zapewniamy odpowiednią ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy szkoleni są pod kątem umiejętności wyciągania z rozmówców ważnych dla Państwa informacji.
  • Zapewniamy możliwość nagrywania rozmów i przetrzymywania ich przez okres wyznaczony przez Państwa.
W sprawie szczegółowego kosztorysu prosimy o kontakt. Może on być uzależniony od ilości przeprowadzonych ankiet, godzin pracy konsultantów itp.
15