BADANIA RYNKOWE

Badania rynkowe

Co to takiego?

W dzisiejszych wolnorynkowych, kapitalistycznych czasach, żadne przedsiębiorstwo nie może efektywnie radzić sobie na rynku bez wiedzy o otoczeniu zewnętrznym. Pozwala ona właściwie reagować na zachodzące w nim zmiany, dostosowywać ceny do popytu, czy np. unowocześnić produkty i usługi. Najlepszym narzędziem do poznania rynku lub otoczenia, w którym funkcjonujemy i które zmienia się nieustannie – są badania marketingowe.

Odpowiedź na pytanie, czym jest badanie rynku, nie jest łatwa, istnieje bowiem co najmniej kilka różnych definicji tego pojęcia. Według najpopularniejszej z nich w skład badań rynkowych wchodzą wszystkie czynności obejmujące pozyskiwanie informacji dotyczących zjawisk obserwowanych na rynku oraz procesów rynkowych. Rozważane są zarówno przyczyny ich zachodzenia, jak i przewidywane tendencje, czy stan aktualny. Jeśli przedsiębiorca chce być ich częścią, powinien przede wszystkim zrozumieć ich istotę. Dla osiągniecia najlepszych efektów działania, które mają to na celu, powinny być przeprowadzane kompleksowo, a ich zasięg bardzo szeroko zakrojony. W ten sposób można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć kształtowanie się cen rynkowych oraz mechanizmów popytu i podaży oraz zaplanować najlepsze działania marketingowe. Na ich podstawie można poznać opinie klientów dotyczące nie tylko samych produktów lub usług, ale także sposobu dystrybucji oraz innych czynników.

JAKIE TECHNIKI STOSUJE SIĘ W BADANIACH RYNKOWYCH?

Metody, na podstawie których przeprowadza się badania rynku mogą być bardzo zróżnicowane. Ważne, by dopasować je do potrzeb konkretnego projektu i oczekiwań klienta. Najczęściej stosowaną techniką są różnego rodzaju ankiety  Kluczowe znaczenie dla ich ostatecznych rezultatów ma odpowiednie sformułowanie pytań i ewentualnie odpowiedzi, jeśli pytania mają charakter zamknięty. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia w przeprowadzaniu analiz rynkowych w tej formie.

GDZIE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE?

Profesjonalne badanie rynkowe wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Najwięcej korzyści z ich stosowania czerpią jednak branża produkcyjna i handlowa. Przeprowadzenie szczegółowych analiz przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu czy też wdrożenia zmian w profilu marki pozwala na uniknięcie wielu błędów. Na ich podstawie można łatwo ocenić szanse na powodzenie konkretnego projektu i jego konkurencyjność w zestawieniu z podobnymi rozwiązaniami, które już funkcjonują.

Co oferujemy?

  • Nasza firma proponuje przeprowadzanie badań rynkowych telefonicznie, poprzez stosowanie różnego rodzaju ankiet. Mogą one być, w zależności od dyspozycji, dostarczone przez Państwa lub stworzone pod Państwa nadzorem, przez naszych doradców.
  • Ankiety mogą być prowadzone na Państwa bazie danych lub innej, stworzonej przez naszą firmę.
  • Zapewniamy odpowiednią ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy szkoleni są pod kątem umiejętności wyciągania z rozmówców ważnych dla Państwa informacji.
  • Zapewniamy możliwość nagrywania rozmów i przetrzymywania ich przez okres wyznaczony przez Państwa.

Nasza oferta badań rynku jest elastyczna i dopasowywana do potrzeb konkretnego klienta. Pozwala to na uzyskiwanie optymalnych efektów ankiet i dostarczanie klientom wartościowych danych rynkowych.

W sprawie szczegółowego kosztorysu analiz rynkowych prosimy o kontakt. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie przy uwzględnieniu między innymi zakresu działań, ilości przeprowadzonych ankiet, godzin pracy konsultantów itp. Biorąc pod uwagę, ilu kluczowych błędów można uniknąć dzięki profesjonalnie przeprowadzonym ankietom, powierzenie naszej firmie analizy rynku na Państwa zlecenie z pewnością będzie opłacalną inwestycją.

15